S.E.Ç.G.

 

>>SEÇ-G Kalite Politikası

 • Sektörümüzde lider kuruluş olmak ve markamızı ülkemizin öncü markası haline getirmek,
 • Hataları oluşmadan önlemek için; gerekli tedbirleri almak ve oluşan hataları düzelterek tekrarlanmamasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi benimsemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek,
 • Dünya standartlarına uygun daha kaliteli hizmeti daha ucuza sunmak,
 • Geleceğin kalite de olduğunu benimseyerek Kalite Yönetim Sistemimizi hiçbir şekilde ödün vermeden uygulamak ve sürekli geliştirmek,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını “Toplumsal Sorumluluk Bilinciyle” istenilen şekilde ve zamanda teslim ederek koşulsuz ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde olup ortak çıkarlarımızı korumak ve geliştirmek,
 • Hizmet üretimini Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik Politikalarımız çerçevesinde değerlendirmek ve sağlamak,
 • Tüm Personelimize kalite bilincini aşılamak, sürekli eğitim programları düzenleyip istenilen bilgi düzeyine sahip olmalarını sağlamak ve firmamıza olan bireysel katkılarını arttırmak   

 

>>SEÇ-G Sağlık Politikası

 • İş ve işçi sağlığı konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
 • Hizmetlerin üretiminde birinci görevi üstlenen çalışanlarımızın sağlıklı insanlardan seçilmiş olacağını,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlıklı yaşamın gereklerini gerek iş gerekse de özel hayatlarında uygulayacaklarını,
 • Tüm çalışanlarımızın planlanan sağlık kontrollerine iştirak etmelerini, muayeneler sonucu belirlenebilecek tedavi şartlarını yerine getireceklerini.
 • Çalışanlarımızın görev esnasında talimatlar çerçevesinde çalışacağını, sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamalardan kaçınabilmek konusunda gerekli eğitim ve iş akış planlarını kendilerine vermeyi,
 • Kendi sağlığımızdan olduğu kadar, operasyonumuz içinde temas etmek zorunda kaldığımız kişilerin de sağlığına zarar vermekten kaçınmayı, 3. şahısları operasyonumuzdan mümkün mertebe uzak tutmayı,
 • Taşıdığımız ürünün insan sağlığına verebileceği zararların bilinciyle kişisel koruyucu ekipmanlarımızı standartlara uygun olanlardan seçmeyi, her zaman bakımlı ve temiz tutup, operasyonlarımızda sürekli olarak kullanmayı,
 • Firmamızda iş ve işçi sağlığı bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak için eğitim planlamalarının sürekliliğini sağlamayı,
 • Risk değerlendirmelerini güncelleyerek çalışanlarımızın ve bizle temasta olan 3. şahısların sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak için gerekli faaliyetleri başlatacağımızı.

 

>>SEÇ-G Çevre Politikası

 • Doğabilecek çevre sorunlarının ortaya çıkmadan engellenmesine çalışmak,
 • İnsan ve çevre sağlığının korunması için her türlü çalışmaya katkıda bulunarak, şirketimizde çevre bilincinin yerleşmesini sağlamak,
 • Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymak ve yeni yönetmelikleri takip etmek, yönetmeliklerin olmadığı yerde kendi prosedürlerimizi belirlemek,
 • Çevremize en az zararı vermek için geri dönüşümlü malzemeleri tercih etmek,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincini geliştirmek için iç ve dış eğitimlere katılmalarını sağlamak,
 • İş yaptığımız firmalarla çevre bilincinin gelişmesi için ortak çalışmalarda bulunmak,
 • Çevre konusunda yapacağımız faaliyetlerle sektörümüzde öncü olmak,
 • Meydana gelebilecek doğal afetler ve kazalar için acil durum planları hazırlamak ve bununla ilgili çalışmaları personelle paylaşmak,
 • Atıklarımızı yasal bakımdan geçerli yöntemlerle bertaraf etmek ya da geri kazanıma göndermek, bu  hizmetleri de atık yönetimine uyan ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylı sertifikasyona sahip firmalardan temin etmek,

 

>>SEÇ-G Güvenlik Politikası

 • İnsan kaynakları ve iş süreçleri açısından şirket çalışanlarının görev tanımlarına güvenlik beklentileri tanımlanmıştır.
 • İşe alınmadan önceki personel araştırmaları titizlikle yürütülmektedir.
 • Güvenlik kritik işlemlerde gizlilik anlaşmaları devreye alınır.
 • Güvenlik olaylarının raporlanması sağlanır.
 • Kötü niyetli davranışlar çoğu zaman maksadını aşarak 3. şahısların güvenliğini de tehdit eder. Bu bilinçle riskleri belirlemek ve güncellemek, gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri başlatmak temel prensibimizdir.
 • Şüpheli kişi, durum ve davranışlar yetkililerine ihbar edilir.
 • Taşıdığımız ürünün tehlikeli madde olması sebebiyle azami dikkatli, detaycı, gözlemci olmak konusunda çalışanlarımız sürekli olarak uyarılır.
 • Yazılı ve görsel medyanın uyarıları dikkate alınır, olağanüstü durumların yaşanacağı günler öngörülür, çalışanlarımız bu olağanüstülük hakkında önceden uyarılır.
 • Güvenlikten sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının uyarıları dikkate alınır, gerektiğinde bu konularda çalışanlarımıza eğitimler verilir.